Ako vznikali drevené okná na chalupách?

Okná chalupy majú byť krásne, či sú nové, alebo renovované.

drevené oknáOkno je jedným z najvýznamnejších architektonických prvkov. Jeho krásu samozrejme nevnímame izolovane, ale v súvislosti s fasádou a celkovým charakterom domu. To platí pre paláce, katedrály ale aj chalupy na dedine. Dodnes obdivujeme stavebné diela dávnych vidieckych remeselníkov, ktorí "otvárali domom oči". Avšak aj oni uplatňovali dané zákonitosti spolu so svojimi znalosťami a skúsenosťami v odbore. Ktoré to boli predovšetkým?

Od štvorcového okna k obdĺžnikovému oknu

Odhliadnime dobu, kedy okienka maly len funkciu prieduchov a interiér sa osvetľoval otvorenými dverami, a vstúpme rovno do šestnásteho storočia: drevené okná Malé okná sa jednoducho vyrezávali do stien. Ako výplň slúžili polopriehľadné blany, ktoré neskôr nahradili sklenené tabuľky spájané olovom. Sklo vsadené do drevených rámov sa začalo vo vidieckych oknách objavovať začiatkom osemnásteho storočia v súvislosti s továrenskou výrobou tabuľového skla. Sprvu sa rám osadzoval do polodrážky k vnútornému lícu ostenia, okná teda bola trochu zapadnuté. Až neskôr sa k vonkajšiemu lícu okenného otvoru pridávalo druhé krídlo, ktoré sa otváralo von. Počas doby sa okná menili zo štvorca do tvaru na výšku postaveného obdĺžnika, ktorého horná strana bola niekedy oblúkovito zaklenutá.

Členenie, tvary, figúry drevených okien

Pri rekonštrukciách a výmene okien sa investori často odchyľujú od tradičného členenia okien. Jeho prílišným zjednodušením však stráca chalupa kus svojho kúzla. Okná bývali so štyrmi tabuľkami a vo vyšších moduloch so šiestimi až ôsmimi tabuľkami. Spočiatku nebolo toto členenie zámerné. Technológia predčasného - fúkaného skla nedovoľovala vytvárať veľké tabule. Dnes by výroba menších formátov naopak zdržiavala, preto sa robia tabule vcelku a priečky sa na sklo lepia. Štítové konfigurácie okien, teda ich počet a radenie, boli (a sú) v podstate jednoduché. U menších stavieb je jedno okno hore a dve okná dole. Alebo dve a dve okná, hore menšie, dole väčšie drevené okná. Pri poschodových stavbách bývali tzv. figúry (zhora) jedno, dve, tri, inokedy dve menšie, dve väčšie a dole tri alebo štyri veľké drevené okná.

Okná krášlia dom

Ak sa prejdeme po dedine, všimneme si odleskov okenných tabuliek, prípadne von rozovretých okenných krídel v líci osadených okien. Pôsobia oveľa malebnejším dojmom než temné otvory okien utopených za priečelím. Dvojité, tzv. špaletové okná s vonkajšími krídlami v líci fasády sa na vidieku bežne používali až do konca 19. storočia. Postupne však prenikali módne trendy z mesta a vonkajšie okná ustúpili hlbšie medzi špalety - zmenšila sa teda vzdialenosť medzi vnútornými a vonkajšími oknami. <!--->

Pridaj komentár